Friday, October 9, 2009

Репертоар на Драмски Театар

05.10.09(ПОНЕДЕЛНИК)
Кинегонда во Карлаленд
Голема сцена
Почеток: 20.00 часот


06.10.09 (ВТОРНИК)

Умри машки
Голема сцена
Почеток: 20.00 часот

07.10.09 (СРЕДА)
Александар
Голема сцена
Почеток: 20.00 часот


08.10.09 (ЧЕТВРТОК)
Како да ја убиеш сопругата и зошто
Голема сцена
Почеток: 20.00 часот


13.10.09 (ВТОРНИК)
Умри машки
Голема сцена
Почеток: 20.00 часот


14.10.09 (СРЕДА)
Демонот од Дебармаало
Голема сцена
Почеток: 20.00 часот


15.10.09 (ЧЕТВРТОК)
Како да ја убиеш сопругата и зошто
Голема сцена
Почеток: 20.00 часот


20.10.09 (ВТОРНИК)

Умри машки
Голема сцена
Почеток: 20.00 часот


22.10.09 (ЧЕТВРТОК)
Кинегонда во Карлаленд
Голема сцена
Почеток: 20.00 часот


24.10.09 (САБОТА)
Жената како воено поле
Мала сцена
Почеток: 20.00 часот


27.10.09 (ВТОРНИК)
Како да ја убиеш сопругата и зошто
Голема сцена
Почеток: 20.00 часот


29.10.09 (ЧЕТВРТОК)

Кинегонда во Карлаленд
Голема сцена
Почеток: 20.00 часот


30.10.09 (ПЕТОК)
Демонот од Дебармаало
Голема сцена
Почеток: 20.00 часот


31.10.09 (САБОТА)

Маркиза
Голема сцена
Почеток: 20.00 часот

Дигнато од тука.

No comments:

Post a Comment